Omet cursos disponibles

Cursos disponibles

PART 2: ENGINYERIA DEL MANTENIMENT APLICADA A SISTEMES

                         PART 1

PART 2: ENGINYERIA DEL MANTENIMENT APLICADA A SISTEMES

                          PART 1

PART 2: ENGINYERIA DEL MANTENIMENT APLICADA A SISTEMES

                            PART 1

PART 2: ENGINYERIA DEL MANTENIMENT APLICADA A SISTEMES

                             PART 1

                                       PART 2

                                       PART 1

                                       PART 2

                                       PART 1

Curs d'Auditoria Energètica en Edificis

Curs per la capacitació de personal tècnic competent en l'elaboració de Plans d'Autoprotecció de les activitats i centres d'interès per la Protecció Civil de Catalunya.

Curs de formació bàsica de tècnic competent per elaborar plans d’autoprotecció de les activitats i els centres d’interès per a la protecció civil i de Catalunya (VALLÈS)

Lean Planning. Planificació i Programació Lean

Curs per la capacitació de personal tècnic competent en l'elaboració de Plans d'Autoprotecció de les activitats i centres d'interès per la Protecció Civil de Catalunya.

Curs de formació bàsica per elaborar plans d'autoprotecció de les activitats i centres d'interès per a la protecció civil local d'acord amb l'annex I, epígraf C, del Decret 82/2010, de 29 de juny, que desenvolupa el programa formatiu que figura a l'annex 1 de l'Ordre IRP/516/2010, de 8 de novembre, sobre el procediment d'acreditació del personal tècnic competent per a l'elaboració de plans d'autoprotecció en l'àmbit de la protecció civil.

Curs d'especialització en Enginyeria Legal

Curs de formació bàsica de tècnic competent per elaborar plans d’autoprotecció de les activitats i els centres d’interès per a la protecció civil i de Catalunya -3a. edició- (BCN)

Curs per la capacitació de personal tècnic competent en l'elaboració de Plans d'Autoprotecció de les activitats i centres d'interès per la Protecció Civil de Catalunya.

Curs per la capacitació de personal tècnic competent en l'elaboració de Plans d'Autoprotecció de les activitats i centres d'interès per la Protecció Civil de Catalunya.

Curs per la capacitació de personal tècnic competent en l'elaboració de Plans d'Autoprotecció de les activitats i centres d'interès per la Protecció Civil de Catalunya.

Curs de formació bàsica per elaborar plans d’autoprotecció de les activitats i centres d’interès per a la protecció civil local d’acord amb l’annex I, epígraf C, del Decret 82/2010, de 29 de juny, que desenvolupa el programa formatiu que figura a l’annex 1 de l’Ordre IRP/516/2010, de 8 de novembre, sobre el procediment d’acreditació del personal tècnic competent per a l’elaboració de plans d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil.

Curs de capacitació de personal tècnic competent en elaboració de plans d'autoprotecció de les activitats i centres d'interès per a la protecció civil local d’acord amb l’annex I, epígraf C, del Decret 82/2010, de 29 de juny, que desenvolupa el programa formatiu que figura a l’annex 1 de l’Ordre IRP/516/2010, de 8 de novembre, sobre el procediment d’acreditació del personal tècnic competent per a l’elaboració de plans d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil.

Curs de capacitació de personal tècnic competent en elaboració de plans d'autoprotecció de les activitats i centres d'interès per a la protecció civil local d’acord amb l’annex I, epígraf C, del Decret 82/2010, de 29 de juny, que desenvolupa el programa formatiu que figura a l’annex 1 de l’Ordre IRP/516/2010, de 8 de novembre, sobre el procediment d’acreditació del personal tècnic competent per a l’elaboració de plans d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil.

Curs de formació bàsica per elaborar plans d’autoprotecció de les activitats i centres d’interès per a la protecció civil local d’acord amb l’annex I, epígraf C, del Decret 82/2010, de 29 de juny, que desenvolupa el programa formatiu que figura a l’annex 1 de l’Ordre IRP/516/2010, de 8 de novembre, sobre el procediment d’acreditació del personal tècnic competent per a l’elaboració de plans d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil.