Curs de formació bàsica de tècnic competent per elaborar plans d’autoprotecció de les activitats i els centres d’interès per a la protecció civil i de Catalunya (VALLÈS)