Curs per la capacitació de personal tècnic competent en l'elaboració de Plans d'Autoprotecció de les activitats i centres d'interès per la Protecció Civil de Catalunya.